Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 10 maart 2021, SKGZ202001476

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 maart 2021
Datum publicatie: 10 maart 2021
Geen geslaagd beroep op dwaling; verzoeker is zijn onderzoeksplicht niet nagekomen.

Verzoeker heeft eind 2019 de aanvullende ziektekostenverzekering AV-Top geprolongeerd. Dit omdat deze verzekering volgens informatie op de website dekking biedt voor spoedeisende zorg in het buitenland. Later bleek dat deze bepaling alleen van toepassing is in geval van vakantie. Dit laatste is bij verzoeker niet aan de orde omdat hij voor zijn werk in het buitenland verblijft. Gelet op de onjuiste informatie op de website vordert verzoeker beƫindiging van de verzekering met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.
De commissie oordeelt dat niet is voldaan aan de voorwaarden van artikel 6:228 BW. Daarom kan de verzekering niet op grond van dwaling worden vernietigd (of aangepast). De informatie op de website van de ziektekostenverzekeraar was niet correct. In het kader van de totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst moeten echter de verzekeringsvoorwaarden worden geraadpleegd, en kan niet worden volstaan met het enkel bekijken van de informatie op de website. Niet gebleken is dat verzoeker dit heeft gedaan. Daarmee heeft hij geen invulling gegeven aan de op hem rustende onderzoeksplicht.