Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 10 februari 2010, SKGZ2009.01315

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 februari 2010
Datum publicatie: 21 maart 2011

Geneeskundige zorg, Specialistische geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, Kliniek Smith & Jones, acuut, redelijkheid en billijkheid, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.10 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen