Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 26 februari 2020, 2019035205, SKGZ201900867

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 februari 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020

Tweede definitief advies als bedoeld in artikel 114,
Hulpmiddelenzorg, loopfiets met elektrische ondersteuning, indicatie, doelmatigheid, goede
procesorde
Regelgeving Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.12 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018

Bekijk ook binnen dit dossier: