Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 28 februari 2022, SKGZ202100985

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 februari 2022
Datum publicatie: 1 maart 2022
Verzoekster heeft geen verzekeringsindicatie voor de in Spanje ondergane tandheelkundige behandelingen.

Verzoekster heeft in de periode van 14 september 2020 tot 5 oktober 2020 in Spanje tandheelkundige behandelingen laten uitvoeren. De zorgverzekeraar heeft vergoeding van de hiermee gemoeide kosten afgewezen omdat een verzekeringsindicatie ontbreekt.
De commissie deelt, mede gelet op het advies van het Zorginstituut, dit standpunt. Daarnaast is door verzoekster niet aannemelijk gemaakt dat van de zijde van de zorgverzekeraar bepaalde telefonische toezeggingen zijn gedaan in afwijking van de verzekeringsvoorwaarden.