Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 28 januari 2009, SKGZ2008.01038

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 28 januari 2009
Datum publicatie: 4 april 2011

Schadevergoeding, uit eigen beweging beeindiging aanvullende zorgverzekering, eis tot herstel, voldaan aan inspanningsplicht, vergoedeing kosten in Berlijn (Duitsland), erkenning E112-formulier, rechtsbijstand, Voorwaarden zorgverzekering 2007, artt. 6:75 e.v. BW, verzoek toegewezen