Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ,28 november 2018,SKGZ201800050

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 28 november 2018
Datum publicatie: 3 december 2018

Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden
budget (PGB), zelfstandig beheer, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen