Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 15 december 2020, 2020045162, SKGZ201902796

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 december 2020
Datum publicatie: 4 januari 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, Medisch-specialistische zorg, revalidatie door solist
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018