Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 20 augustus 2019, 2019037812, SKGZ201901263

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 augustus 2019
Datum publicatie: 24 oktober 2019

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Paramedische zorg, fysiotherapie, hartinfarct, stand wetenschap en praktijk
Voorwaarden zorgverzekering 2018 en 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1,2.6 en bijlage 1 Bzv

Bekijk ook binnen dit dossier: