Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 15 oktober 2020, SKGZ202000687

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 oktober 2020
Datum publicatie: 12 november 2020
Verzoeker voldoet niet aan de criteria voor een nervus hypoglossus stimulatie zodat de aanvraag terecht werd afgewezen.

Verzoeker maakt aanspraak op een nervus hypoglossus stimulatie. Om hiervoor in aanmerking te komen moet zijn voldaan aan de volgende criteria:
(i) een AHI groter dan of gelijk aan 30, en kleiner dan of gelijk aan 50, en
(ii) aangetoond falen van CPAP / intolerantie voor CPAP.
Indien zowel (i) als (ii) aan de orde is, moet de casus van de betreffende patiƫnt worden voorgelegd aan een onafhankelijke multidisciplinaire wetenschappelijke board.
Bij verzoeker is sprake van een gemeten AHI van 24, die representatief is voor zijn reguliere slaap. Zijn casus is niet voorgelegd aan de wetenschappelijke board. Het Zorginstituut adviseert daarom tot afwijzing van het verzoek en de commissie volgt dit advies.