Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

bindend advies GcZ,20 december 2017,SKGZ201700850

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 20 december 2017
Datum publicatie: 21 december 2017

Farmaceutische zorg, aminopyridine-4, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, gedeeltelijke toewijzing