Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 22 oktober 2019, 2019049803, SKGZ201900136

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 22 oktober 2019
Datum publicatie: 9 januari 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, implantaten, kronen, CMD
Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2018

Bekijk ook binnen dit dossier: