Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 7 juli 2021, SKGZ202001986

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 juli 2021
Datum publicatie: 8 juli 2021
Verzoekster heeft geen (verzekerings)indicatie voor een dermolipectomie van de bovenbenen.

Verzoekster heeft na een bariatrische ingreep veel huidoverschot aan haar bovenbenen. Van dit huidoverschot heeft zij (fysieke) klachten. Daarom heeft de plastisch chirurg namens haar een aanvraag ingediend voor
een dermolipectomie. Dit is een behandeling van plastisch chirurgische aard. Vergoeding van dergelijke ingrepen ten laste van de zorgverzekering is mogelijk als sprake is van een (verzekerings)indicatie in de vorm van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis of van verminking. Het is de commissie niet gebleken dat verzoekster aan de hiervoor geldende voorwaarden voldoet. Met name zijn de door verzoekster genoemde (fysieke) klachten niet aan te merken als een functiestoornis als bedoeld in de voorwaarden. Voorts betreft het hier geen verminking, waarbij voor de invulling van dit begrip door de commissie wordt uitgegaan van de VAV Werkwijzer.
De score volgens de Pittsburgh Rating Scale (PRS) speelt hierbij geen rol. De commissie wijst het verzoek om verstrekking van een dermolipectomie van de bovenbenen af.