Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

advies Zorginstituut Nederland, 20 november 2018, 2018028014, SKGZ201800320

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 november 2018
Datum publicatie: 14 januari 2019

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, hoortoestellen categorie 6

Bekijk ook binnen dit dossier: