Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 6 oktober 2010, SKGZ2009.02557

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 oktober 2010
Datum publicatie: 16 februari 2011

Hulpmiddelenzorg, sta-opstoel, vervanging, indicatie, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10 en 11 Zvw, 2.9 Bzv, 2.6 en 2.33 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen