Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

bindend advies GcZ,24 januari 2018,SKGZ201700542

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 januari 2018
Datum publicatie: 25 januari 2018

Farmaceutische zorg, medicinale cannabis, vertrouwensbeginsel, eigen risico, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11, 19 en 21 Zvw, 2.1, 2.8, 2.17 en 2.18 Bzv, 2.5 en bijlagen 1
en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen