Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 4 december 2019, SKGZ201900078

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 december 2019
Datum publicatie: 6 december 2019

Verzoekster is na een bariatrische ingreep 50 kg afgevallen en heeft daardoor overtollige huid op haar bovenbenen. Zij ondervindt hiervan klachten, onder andere bij haar werkzaamheden als chauffeur. Volgens de behandelend arts is sprake van een Pittsburgh Rating Scale graad 3, zodat is voldaan aan de voorwaarden. De medisch adviseur van de ziektekostenverzekeraar heeft op basis van de foto's anders geoordeeld en heeft de aanvraag afgewezen. Volgens het Zorginstituut moet niet worden getoetst aan de Pittsburgh Rating Scale, omdat dit hulpmiddel niet geschikt is voor het beoordelen van verminking van het desbetreffende lichaamsgebied. De beoordeling moet plaatsvinden aan de hand van de algemene criteria voor behandelingen van plastisch chirurgische aard. Op basis van de overgelegde foto's is het Zorginstituut van mening dat geen sprake is van een ernstige misvorming van een lichaamsdeel. Het Zorginstituut adviseert daarom tot afwijzing van het verzoek. De commissie volgt het advies van het Zorginstituut, en beslist tot afwijzing van het verzoek.