Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 4 maart 2020, SKGZ201901208

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 maart 2020
Datum publicatie: 6 maart 2020

De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek tot medisch-specialistische revalidatie. Bij verzoekster kan niet worden geconcludeerd dat sprake is van een complexe en samenhangende problematiek. Ook is niet voldaan aan het 'stepped care' principe. De commissie volgt hiermee het advies van het Zorginstituut.