Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

bindend advies GcZ,6 december 2017,SKGZ201602330

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 december 2017
Datum publicatie: 7 december 2017

Eigen risico, fysiotherapie, zorgverzekering of aanvullende ziektekostenverzekering,
specificatie zorgkosten, bejegening, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10, 11, 19 en 21 Zvw, 2.1, 2.6, 2.17, 2.19 en bijlage 1 Bzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, verzoek afgewezen