Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 8 november 2021, SKGZ202100310

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 8 november 2021
Datum publicatie: 9 november 2021
De ziektekostenverzekeraar is ten onrechte afgeweken van de door de indicerend wijkverpleegkundige gestelde indicatie. De ingangsdatum van het PGB vv is correct vastgesteld.

Uitgangspunt bij de beoordeling van een aanvraag voor een PGB vv is de indicatie die door een wijkverpleegkundige is gesteld. Voor zover hierover vragen of onduidelijkheid bestaan, dan wel bepaalde informatie mist, dient de ziektekostenverzekeraar dit op schrift te stellen en de wijkverpleegkundige in de gelegenheid te stellen duidelijkheid te geven of de ontbrekende informatie aan te leveren. De ziektekostenverzekeraar heeft dit ten onrechte nagelaten, zodat hij overeenkomstig de gestelde indicatie een PGB vv moet toekennen. Omdat in dit geval sprake was van een herindicatie geldt dat de ingangsdatum van het PGB vv gelijk is aan de datum waarop een wijziging in de zorgbehoefte wordt vastgesteld. De ziektekostenverzekeraar heeft deze datum dan ook terecht als ingangsdatum gehanteerd.