Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland,25 oktober 2017,201700835,SKGZ201601580

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 25 oktober 2017
Datum publicatie: 17 september 2018

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), hoogte
budget, aantal uren