Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 1 juni 2021, 2021020173, SKGZ202000656

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 1 juni 2021
Datum publicatie: 3 augustus 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Apeldoorn, tegen NV Univé Zorg te Arnhem
Zaak : Hulpmiddelenzorg, hoortoestellen, buitencategorie, informatievoorziening
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.10 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019.

Bekijk ook binnen dit dossier: