Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 28 mei 2021, 2021003551, SKGZ202001298

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 28 mei 2021
Datum publicatie: 3 augustus 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, mechanische ademhalingsondersteuning, vergoeding
stroomkosten
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en
2.9 Bzv, 2.6, onderdeel b en 2.9 Rzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2020.

Bekijk ook binnen dit dossier: