Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 19 mei 2022, SKGZ202101438

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 19 mei 2022
Datum publicatie: 19 mei 2022
Het verzoek wordt afgewezen omdat bij verzoekster geen sprake is van verminking dan wel van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis in de vorm van een ernstige bewegingsbeperking of onbehandelbaar smetten.

Verzoekster heeft na aanzienlijk gewichtsverlies klachten als gevolg van een buikbreuk, (darm)hernia en huidoverschot van haar buik. De ziektekostenverzekeraar heeft de in dit verband aangevraagde buikwandcorrectie afgewezen. De commissie overweegt dat de zorgverzekering dekking biedt voor behandelingen van plastisch-chirurgische aard, waaronder een buikwandcorrectie, als sprake is van een (verzekerings)indicatie in de vorm van verminking of een aantoonbare lichamelijke functiestoornis als bedoeld in de voorwaarden. Een dergelijke indicatie is bij verzoekster niet aan de orde.