Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 2 september 2019, 2019040874, SKGZ201900972

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 september 2019
Datum publicatie: 20 december 2019

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, lasertherapie, hirsutisme, discriminatie
Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv,