Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 8 januari 2020, SKGZ201900543

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 januari 2020
Datum publicatie: 9 januari 2020

Verzoeker ontvangt ten behoeve van zijn dochter een PGB vv. Op 19 mei 2018 liep het PGB vv af. Verzoeker heeft een herindicatie laten stellen door een wijkverpleegkundige. Doordat de wijkverpleegkundige de aanvraag te laat bij de ziektekostenverzekeraar had ingediend, is de ingangsdatum van het nieuwe PGB vv gesteld op 4 juli 2018. Verzoeker is het hiermee niet eens. Ook is hij het niet eens met de hoogte van het aantal toegekende uren. De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek. In het reglement is bepaald dat het PGB vv ingaat op de dag dat de ziektekostenverzekeraar het volledig ingevulde aanvraagformulier heeft ontvangen. Dit was op 4 juli 2018. Dat het formulier te laat is ingediend, ligt in de risicosfeer van verzoeker. Aangezien het aantal uren dat is aangevraagd, ook door de ziektekostenverzekeraar is toegekend, heeft verzoeker geen aanspraak op een hoger aantal uren. Als hij het niet eens is met de gestelde indicatie, moet hij zich wenden tot de wijkverpleegkundige.