Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 15 oktober 2020, 2020031422, SKGZ202001455

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 oktober 2020
Datum publicatie: 7 juli 2021

Definitief advies ais bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, haarstamceltransplantatie (HST) bij lichen
planopilaris, stand wetenschap en praktijk
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018-2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2018-2020.