Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 3 augustus 2020, 2020030579, SKGZ202000619

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 augustus 2020
Datum publicatie: 19 oktober 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
EU/EER, Portugal, mondzorg, bijzondere tandheelkunde, vaste constructie op implantaten
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 20 Vo. nr. 883/2004