Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 18 november 2020, SKGZ201901848

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 november 2020
Datum publicatie: 19 november 2020
Een verzekerde kan alleen aanspraak maken op een behandeling door een medisch pedicure als sprake is van geneeskundige zorg en de omvang van de zorg is vastgesteld door middel van een zorgprofiel.

Verzoeker wenst aanspraak te maken op de behandeling door een medisch pedicure. In geval van verzoeker is sprake van geneeskundige zorg, omdat de behandeling is gericht op het voorkomen van ulcus. Door de betrokken podotherapeut is echter zorgprofiel 0 vastgesteld. Op basis van dit zorgprofiel kan geen aanspraak worden gemaakt op de behandeling door een medisch pedicure ten laste van de zorgverzekering. De aanvullende ziektekostenverzekering biedt hiervoor ook geen dekking, zodat de ziektekostenverzekeraar de kosten niet hoeft te vergoeden.