Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 23 december 2020, SKGZ202001716

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 december 2020
Datum publicatie: 23 december 2020
Een lower bodylift komt voor vergoeding in aanmerking in geval van een verzekeringsindicatie in de vorm van verminking of een aantoonbare lichamelijke functiestoornis.

In de situatie van verzoekster is van verminking geen sprake. Op basis van de foto's lijkt wat betreft de buikwand weliswaar een huidoverschot aanwezig te zijn, passend bij een Pittsburgh Rating Scale graad 3, maar ten aanzien van de rug, flanken, billen, benen of mons pubis kan niet worden gesproken van een uitgebreid beeld van verminking. Een aantoonbare lichamelijke functiestoornis, in de vorm van onbehandelbaar smetten of een ernstige bewegingsbeperking, is bij verzoekster niet aan de orde.