Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 19 februari 2020, SKGZ201901694

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 19 februari 2020
Datum publicatie: 20 februari 2020

Verzoeker is sterk afgevallen en heeft daardoor veel huidoverschot. Daarom heeft de plastisch chirurg namens verzoeker aanvragen ingediend voor een dermolipectomie van de bovenarmen én een borstreconstructie door middel van LD-flap zonder prothese. Dit zijn behandelingen van plastisch chirurgische aard. Vergoeding van dergelijke ingrepen ten laste van de zorgverzekering is mogelijk als sprake is van een (verzekerings)indicatie in de vorm van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis of verminking. Het is de commissie niet gebleken dat verzoeker aan de hiervoor geldende voorwaarden voldoet. Daarom wijst de commissie het verzoek om vergoeding af.