Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2009.01932

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 november 2010
Datum publicatie: 15 december 2010

Geneeskundige zorg, psychotherapie, vergoeding niet-gecontracteerde zorgaanbieder, DBC, voorwaarden zorgverzekering 2010, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen