Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 2 oktober 2019, 2019033764, SKGZ201801498

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 oktober 2019
Datum publicatie: 23 januari 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, methylfenidaat retard 27,5 mg en 2,5 mg
: Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en
2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018