Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 7 december 2011, SKGZ2011.01000

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 7 december 2011
Datum publicatie: 28 december 2011

EU/EER, geneeskundige zorg, onjuiste inlichting door Alarmcentrale, hoogte vergoeding, schadevergoeding, priv├ękliniek, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, overeenstemming in verzoek