Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 12 juli 2021, 2021023571, SKGZ202100630

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 12 juli 2021
Datum publicatie: 16 september 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, Ascal Brisper Cardio Neuro bruistabletten 100 mg,
medische noodzaak
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en
2 Rzv.