Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 9 mei 2019, 2019011610, SKGZ201801339

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 12 juni 2019
Datum publicatie: 12 juni 2019

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, geneesmiddelen, Armour Thyroïd®, rationele farmacotherapie

Bekijk ook binnen dit dossier: