Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 3 april 2013, SKGZ2012.01992

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 april 2013
Datum publicatie: 9 april 2013

EU/EER, geneeskundige zorg, revalidatie, fysiotherapie, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.6 en Bijlage 1 Bzv, Voor-waarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, art. 20 Vo 883/2004, verzoek afgewezen