Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

bindend advies GcZ,19 april 2017,SKGZ201601688

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 19 april 2017
Datum publicatie: 24 april 2017

Farmaceutische zorg, niet-gecontracteerde zorgaanbieder, hoogte vergoeding, kenbaarheid,
verzekeraar, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt.3, 10, 11, 13, 19 en 21 Zvw, 2.1, 2.8, 2.17 en 2.19 Bzv, 2.5 en
bijlagen 1 en 2 Rzv, gedeeltelijke toewijzing