Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 2 december 2019, 2019047506, SKGZ201901582

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 december 2019
Datum publicatie: 20 december 2019

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Medisch specialistische zorg, HIFU-behandeling bij recidief prostaatcarcinoom, stand van de
wetenschap en praktijk
Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2017