Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 9 juni 2021, SKGZ202001770

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 juni 2021
Datum publicatie: 14 juni 2021
Een verzekeringsovereenkomst komt tot stand door het aanbod van de ene partij en de aanvaarding daarvan door de andere partij. Dit geldt ook voor de verzekering van een minderjarig kind.

Verzoekster heeft in januari 2020 een aanvraag gedaan voor een aanvullende ziektekostenverzekering voor zichzelf. Nadat zij bij de ziektekostenverzekeraar had nagevraagd hoe zij een nota voor haar minderjarige zoon kon indienen, is haar gebleken dat hij niet op haar polis is verzekerd. De ziektekostenverzekeraar wil haar zoon niet met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 verzekeren, omdat verzoekster voor hem geen aanvraag voor een verzekering heeft ingediend.
De commissie overweegt dat een verzekeringsovereenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding, en dat in dit geval een aanbod in de vorm van een aanvraag ontbreekt. Er is niet gebleken dat de ziektekostenverzekeraar telefonisch aan verzoekster heeft toegezegd dat hij haar zoon zou verzekeren.