Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 11 mei 2021, 2021009735, SKGZ202002673

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 mei 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, afbouwmedicatie bupropion, taperingstrips,
rationele farmacotherapie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en
2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2020.

Bekijk ook binnen dit dossier: