Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 5 februari 2020, SKGZ201901556

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 februari 2020
Datum publicatie: 6 februari 2020

Verzoeker wil in aanmerking komen voor hoortoestellen die niet in de hoortoestellendatebase zijn opgenomen. Hierop heeft verzoeker geen aanspraak, omdat niet is aangetoond dat hij op de toestellen is aangewezen vanwege een bijzondere individuele zorgvraag. De zorgverzekering voorziet niet in de mogelijkheid van substitutie zodat ook een gedeeltelijke vergoeding op basis van de geïndiceerde categorie niet mogelijk is.