Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 2 maart 2021, 2021005047, SKGZ202001889

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 maart 2021
Datum publicatie: 22 maart 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), diabetes,
afwegen voeding en berekenen koolhydraten, toedienen insuline,
gebruikelijke zorg
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en
2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 201

Bekijk ook binnen dit dossier: