Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 22 augustus 2019, 2019040167, SKGZ201900659

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 22 augustus 2019
Datum publicatie: 25 november 2019

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Farmaceutische zorg, geneesmiddelen, preferentiebeleid, schadevergoeding
Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzu
6:74 BW