Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 8 januari 2020, SKGZ201900534

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 8 januari 2020
Datum publicatie: 9 januari 2020

Verzoeker is het niet eens met het feit dat de ziektekostenverzekeraar hem met ingang van 1 augustus 2018 heeft aangemeld als wanbetaler. Daarnaast vindt verzoeker dat de aanmelding had moeten worden opgeschort omdat hij een betalingsregeling had afgesproken voor de hele schuld. Tot slot komt verzoeker op tegen de door de ziektekostenverzekeraar gestelde betalingsachterstand. De commissie oordeelt dat de aanmelding van verzoeker als wanbetaler terecht heeft plaatsgevonden. Er was namelijk sprake van een premieachterstand voor de zorgverzekering van ten minste zes maanden. Verder stelt de commissie vast dat verzoeker op 30 januari 2019 een nieuwe betalingsregeling voor de hele schuld heeft afgesproken. Daarom moest de aanmelding van verzoeker met ingang van 1 februari 2019 worden opgeschort. Toch bleef verzoeker tot en mei 2019 aangemeld als wanbetaler. Dat dit niet juist was is door de ziektekostenverzekeraar erkend. Om deze fout te herstellen heeft de ziektekostenverzekeraar twee oplossingen voorgesteld. Verzoeker heeft niet aangegeven welke hiervan zijn voorkeur geniet. Daarom bepaalt de commissie dat de ziektekostenverzekeraar de aanmelding van verzoeker met terugwerkende kracht tot 1 februari 2019 moet opschorten en dat hij verzoeker moet compenseren voor de gevolgen van de late opschorting. Wat betreft de hoogte van de betalingsachterstand geldt dat het door de ziektekostenverzekeraar overgelegde financieel overzicht volgens de commissie juist is.