Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 10 maart 2021, SKGZ202001947

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 maart 2021
Datum publicatie: 11 maart 2021
Verzoeker heeft slechts recht op verpleging en verzorging voor zover hij hiervoor een geldende indicatie heeft.

Ten behoeve van verzoeker is een aanvraag voor een PGB vv ingediend bij de ziektekostenverzekeraar. De ziektekostenverzekeraar heeft vervolgens contact gezocht met de wijkverpleegkundige over de gestelde indicatie. De wijkverpleegkundige heeft hierop besloten de indicatie te verlagen. De ziektekostenverzekeraar heeft een PGB vv aan verzoeker toegekend op basis van de aangepaste indicatie. De commissie oordeelt dat verzoeker geen recht heeft op een hoger PGB vv. De (aangepaste) indicatie van de wijkverpleegkundige is leidend. Voor de suggestie van verzoeker dat de ziektekostenverzekeraar de wijkverpleegkundige van de oorspronkelijk indicatie heeft 'afgepraat' zijn geen aanwijzingen.