Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 5 februari 2020, SKGZ201901540

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 februari 2020
Datum publicatie: 6 februari 2020

Verzoeker heeft al jaren een versleten knie. Op 26 november 2019 stond voor hem in Nederland een operatie gepland, waarbij hij een totale knieprothese zou krijgen. Kort vóór deze ingreep brak verzoeker zijn rechterbovenbeen, waarvan hij eerst moest herstellen. Omdat hij doorgaans gedurende zes maanden per jaar in de Verenigde Staten verblijft bij zijn vrouw en haar familie, heeft hij de ziektekostenverzekeraar gevraagd of hij de ingreep daar kon ondergaan. De behandelend arts ter plaatse heeft geoordeeld dat verzoeker geen totale knieprothese nodig had, maar toe kon met een artroscopie van de knie in combinatie met een meniscectomie. De ziektekostenverzekeraar heeft vergoeding van deze ingreep afgewezen omdat deze niet strookt met de geldende richtlijnen. Het Zorginstituut adviseert tot afwijzing van het verzoek omdat de behandeling niet conform de stand van de wetenschap en praktijk is, en daarmee niet tot de verzekerde zorg behoort. De commissie neemt het advies van het Zorginstituut over.