Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 23 november 2020, 2020048606, SKGZ202001718

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 november 2020
Datum publicatie: 18 februari 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verenigde Staten, medisch-specialistische zorg, cervicale decompressie
op niveau C5-C6, spoedeisende zorg
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv