Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

advies Zorginstituut Nederland, 6 december 2018, 2018052165, SKGZ201800809

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 6 december 2018
Datum publicatie: 2 januari 2019

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, Calmurid® crème

Bekijk ook binnen dit dossier: