Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 22 mei 2019, SKGZ201800470

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 24 mei 2019
Datum publicatie: 24 mei 2019

Hulpmiddelenzorg, stand wetenschap en praktijk, Hylo-Comod® oogdruppels
Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 onderdeel f,
2.13 Rzv, 1 Gnw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018,