Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 5 november 2020, 2020043454, SKGZ202001529

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 5 november 2020
Datum publicatie: 7 december 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, Flash Glucose Monitoring (FGM), FreeStyle Libre, indicatie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020